Verbind het duurzame gebrek met ecologische mogelijkheden. ;Annonce verschuift het lineaire bedrijfsproces naar een circulaire strategie, door middel van een gedetaileerd adviesplan en een concrete implementatie. 

Vorm de drijfveer achter de ecologische bewustwording en acties van je klanten. Spoor consumenten aan een duurzame keuze te maken tijdens de aanwezigheidsduur in de onderneming.
Verminder de negatieve milieueffecten van bedrijfsactiviteiten door lineaire processen tot een minimum te beperken en alternatieve bronnen met een lage impact te gebruiken.
Maak een positieve impact en sluit de cirkel. Integreer circulaire (micro-)alternatieven in het bedrijfsbeleid, zonder in te leveren op winstgeving. 
Verminder de ecologische voetafdruk van het bedrijf en leg de focus op het onderhouden van zakelijke relaties met lokale stakeholders.